Про нас

Ми працюємо на ринку 
проблемних активів з 2010 року
Avistar заснований професіоналами, які раніше входили до управлінського складу ряду інвестиційних і комерційних банків. Вузька спеціалізація з чітким фокусом на проблемних кредитах дозволила нам накопичити унікальну експертизу в сфері інвестування в дістресові позиції, починаючи з перших ознак дефолту і закінчуючи боргами компаній в стадії ліквідації і в банкрутстві. Ми володіємо контактами та досвідом роботи практично з усіма великими банками України, основними фінансовими та лізинговими компаніями України, а також - міжнародними кредиторами - як комерційними банками, так і фінансовими організаціями.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТАР ФІНАНС», код ЄДРПОУ 43272035, (надалі – ТОВ «ФК «Авістар Фінанс»).

ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» зареєстровано 07.10.2019 року.

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2.

Тел.: +38 044 363 00 10; +38 050 690 12 44

Режим робочого часу:
понеділок - п’ятниця з 9:00 до 18:00
вихідні — субота, неділя.

Інформація про власників — юридичних осіб, що володіють більше 10% у статутному капіталі ТОВ «ФК «Авістар Фінанс»:

·  фізична особа Козачок Оксана Анатоліївна, РНОКПП 2741114326. Частка  в статутному капіталі Товариства  - 33,34 %;

·  фізична особа Костробій  Юрій Петрович, РНОКПП 2770212117. Частка в статутному капіталі Товариства - 66,66 %.

Вищим органом управління є Загальні збори Учасників. Виконавчим органом Товариства є директор: Козачок Оксана Анатоліївна.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Наглядова рада не створювалась.

Кінцевий бенефеціарний власник (контролер) Товариства:

·   фізична особа Козачок Оксана Анатоліївна, РНОКПП 2741114326.

·   фізична особа Костробій  Юрій Петрович, РНОКПП 2770212117.

Фінансові послуги, що має право надавати Товаристо (згідно з отриманими ліцензіями отриманими у встановленому законодавством порядку):

·   факторинг;

·   фінансовий лізинг;

·   надання гарантій та поручительств;

·   надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

ТОВ «ФК «Авістар Фінанс» є небанківською фінансовою установою, що здійснює діяльність в порядку передбаченим чинним законодавством України, та відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

         ·Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №2288 від 19.11.2019 р.

Ціна/тарифи на фінансові послуги:
- проценти за користування кредитом (позикою) у розмірі 25% річних;
- 3% від операції факторингу;
- 17% від операції на надання послуги з лізингу;
- 2% від операції по поручительству та гарантії.
Комісійна винагорода за послуги становить 0,75% від суми, але не менше 200 грн.

Конкретний розмір ціни/тарифу відповідної фінансової послуги визначається в договорі про надання фінансової послуги за згодою сторін.

Наше завдання - дозволити інвесторам і клієнтам отримати максимум вигоди зі складних проблемних ситуацій

В фокусі нашої діяльності:

  • Консультування та інвестування в проблемні корпоративні кредити в Україні та в ряді Східно-Європейських країн
  • Інвестування в роздрібну проблемну іпотеку з високою середньою сумою заборгованості
  • Супровід і фінансування одиничних угод з викупу проблемної заборгованості та / або проблемних активів, в тому числі в процедурі банкрутства і ліквідації підприємств
  • Альтернативне інвестування в капітал проблемних компаній